Kontaktpersoner i föreningen


Ordförande
Börje Lundquist
tel: 08-58036124
e-post: borje.lundquist@bredband.net
 
Sekreterare
Kerstin Persson
tel: 08-58011472
e-post: kipersson@outlook.com
 
Kassör
Dag Norrgren
tel: 08-58039657
e-post: logunoda@bredband.net
 
Dansledare
Kerstin Persson
 
Gunn Löfgren
tel: 08-58039657
e-post: lofgrengunn@gmail.com
 
Göran Enger
tel: 08-58010571
e-post: GochG.Enger@gmail.com